วัน: 10 กันยายน 2020

วิลาวัณย์ ลุ้นเป็น4คนเอเชีย โครงการ ‘โค้ช โปรเจกต์’

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ หัวเสาทีมชาติไทย และเจนเนอราลี่ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค เป็นหนึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Euro/Asia Coaches Cooperation Project